Hệ thống lưu trữ SAN Hệ thống lưu trữ SAN Model:SC7020
Hãng sản xuất:Dell
Xuất xứ:Malaysia
S000034 Máy chủ 27.241.500.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Hệ thống lưu trữ SAN

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 27.241.500.000 đ

  • Model:SC7020
    Hãng sản xuất:Dell
    Xuất xứ:Malaysia


'- Hệ thống lưu trữ SAN
- Bao gồm cổng FC 08 * 16Gbps FC, 2 x 4 port 12Gb SAS
+ Số lượng bộ điều khiển: 02 bộ. Mỗi bộ điều khiển, 02 * 8-core 2.5GHz Intel® Xeon®), active-active
+ Bộ nhớ đệm: 256GB Cache
+ Cổng kết nối:
- FC 08 * 16Gbps FC
- Hỗ trợ các giao thức FC, iSCSI
+ Bao gồm dung lượng tối thiểu: 250TB trong đó: 30 x 1.92TB SAS SSD, 96 x 2,4 TB SAS 10K
"Đi kèm license đầy đủ các tính năng: 
'- Phần mềm quản trị (Enterprise Manager) - Đi kèm
 - Chụp ảnh nhân bản dữ liệu (Snapshot, Clone) - Đi kèm
 - Phân lớp dữ liệu (Auto-Tiering, Data Progression) - Đi kèm
- Tính năng loại bỏ dữ liệu trùng lặp và nén dữ liệu (Deduplication và Compression) - Đi kèm
 - Đồng bộ dữ liệu (Data Replication, Synch & Asynch)
 - Phần mềm tích hợp với Vmware, vSphere plug-in, a vCenter SRM adapter and VAAI plug-in - Đi kèm
 - Cấp phát dữ liệu động (Dynamic Capacity - Thin Provisioning) - Có sẵn
 - Phần mềm sắp xếp dữ liệu theo track (Fast Track)
 - Tích hợp SQL Server
- Tích hợp với Oracle
- Tích hợp với Microsoft Azure"
Sản phẩm cùng loại