Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục thông minh Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục thông minh Model:PMT- SHOOL
Hãng sản xuất:ASC
Xuất xứ:Việt Nam
S000070 Phần mềm giáo dục 18.270.000.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Hệ thống phần mềm quản lý giáo dục thông minh

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 18.270.000.000 đ

  • Model:PMT- SHOOL
    Hãng sản xuất:ASC
    Xuất xứ:Việt Nam


Ưu điểm của mô hình:
Hệ thống quản lý dữ liệu tập trung tại Sở
Các Phòng GD, Trường không cần phải cài đặt ứng dụng
Ứng dụng triển khai trên nền Web
Người dùng có thể làm việc ở bất kỳ nơi đâu có mạng internet
Đối với Sở, Phòng giáo dục:
o Quản lý chuyên môn
o Số liệu học sinh toàn tỉnh
o Số liệu về đánh giá xếp loại
o Nguồn nhân sự toàn tỉnh, trình độ chuyên môn, độ tuổi
o Kế thừa dữ liệu để xét tuyển đầu cấp
o Quản lý được việc biến động quy mô học sinh
o Cung cấp thông tin cho UBND và các Sở ban ngành trong tỉnh kịp thời
o Số liệu đồng bộ giúp xây dựng kế hoạch dự toán ngân sách cho ngành  chính xác.
o Nắm được tình hình Cơ sở vật chất và thiết bị các đơn vị đào tạo
o Chia sẽ tài nguyên học tập trong toàn tỉnh
o Hệ thống chia sẽ kinh nghiệm giảng dạy giữa Giáo viên bộ môn trong hệ thống với nhau
o Kiểm soát quá trình điều hành các trường
o Kiểm soát quá trình cập nhật dữ liệu
Đối với Trường học:
o Có hệ thống điều hành quản lý các hoạt động của trường.
o Quản lý chuyên môn Giáo viên
o Quản lý được Bài giảng Giáo viên
o Quản lý tài nguyên học tập nhà trường
o Tổng hợp số liệu học sinh
o Quản lý kết quả học tập học sinh
o Quản lý Tổng kết học kỳ/Năm học
o Quản lý thiết bị cơ sở vật chất
Đối với phụ huynh
o Theo dõi y bạ điện tử
o Học bạ điện tử
o Chuyên cần đi học
o Các thông tin nhà trường phổ biến đến phụ huynh
o Hồ sơ quá trình học tập các cấp của con mình
o Các khoản phí phải đóng cho trường
Đối với học sinh
o Theo dõi Y bạ điện tử
o Học bạ điện tử
o Chuyên cần đi học
o Các thông tin nhà trường phổ biến đến học sinh
o Khai thác tài nguyên học tập
o Tự đánh giá kiến thức bài học
Sản phẩm cùng loại