Hệ thống EMR tại các bệnh viện và TTYT Hệ thống EMR tại các bệnh viện và TTYT Model:EMR-VS
Hãng sản xuất:VietSen
Xuất xứ:Việt Nam
S000075 Phần mềm Diprotech 7.000.000.000 đ Số lượng: 1 chiếc


  •  
  • Hệ thống EMR tại các bệnh viện và TTYT

  • Đăng ngày: 16/03/2018
  • Giá bán: 7.000.000.000 đ

  • Model:EMR-VS
    Hãng sản xuất:VietSen
    Xuất xứ:Việt Nam


Bệnh án điện tử EMR là phiên bản số của hồ sơ bệnh án, được ghi chép, hiển thị lưu trữ bằng phương tiện điện tử có cơ sở pháp lý và chức năng tương đương bệnh án giấy quy định tại luật khám bệnh, chữa bệnh. Mỗi người bệnh chỉ có một mã số quản lý, lưu trữ hồ sơ Bệnh án Điện tử tại một cơ sở khám chữa bệnh
Các chức năng chính của hệ thống EMR
- Giải pháp độc lập
- Kết nối theo chuẩn HL7 FHIR
- Áp dụng công nghệ bảo mật mới nhất
Các module chính của hệ thống EMR:
1- Cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe:
- Quản lý thông tin tiền sử của bệnh nhân
- Quản lý tài liệu lâm sàng
- Quản lý chỉ định
- Quản lý kết quả (xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh)
- Quản lý điều trị
- Quản lý thuốc
2- Quản lý thông tin hành chính:
- Quản lý thông tin bác sỹ, dược sỹ, nhân viên y tế
- Quản lý thông tin nhân khẩu của bệnh nhân và việc đồng bộ thông tin nhân khẩu
- Quản lý việc kết nối, tương tác với các hệ thống thông tin khác trong bệnh viện
3- Quản lý hồ sơ bệnh án:
- Quản lý vòng đời và tuổi thọ của hồ sơ bệnh án
- Đồng bộ hồ sơ bệnh án
- Lưu trữ và phục hồi hồ sơ bệnh án
4- Quản lý hạ tầng thông tin:
- An ninh hệ thống
- Kiểm tra, giám sát
- Quản lý thuật ngữ (danh mục dùng chung) nội bộ và tiêu chuẩn

'Tích hợp Bệnh án điện tử EMR với HIS và các hệ thống y tế khác của  bệnh viện và TTYT ( 7)
'- Tích hợp giữa hệ thống HIS và EMR
- Tích hợp kết nối hệ thống máy xét nghiệm LIS
'- Tích hợp các phần mềm quản lý bệnh viện lên DTTM để xây dựng CSDL ngành (1)