Phần mềm phân tích, hiển thị chỉ số Phần mềm phân tích, hiển thị chỉ số Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
Xuất xứ: EU
Model: DIPV9A.IAD.BU
License:
3,361,000,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)
 
S000077 Phần mềm Diprotech 3.361.000.000 đ Số lượng: 1 hệ thống


 •  
 • Phần mềm phân tích, hiển thị chỉ số

 • Đăng ngày: 16/03/2018
 • Giá bán: 3.361.000.000 đ

 • Hãng sản xuất: Dipro Technologies S.L.
  Xuất xứ: EU
  Model: DIPV9A.IAD.BU
  License:
  3,361,000,000 VNĐ (1 license cho 2 core CPU)
   


Phần mềm cho phép cấu hình mềm dẻo để có thể hiển các chỉ số một cách mềm dẻo, nhiều chiều khác nhau từ mức độ tổng quát đến chi tiết giúp cho người phân tích có nhiều góc nhìn khác nhau về số liệu, từ đó thấy được bức tranh toàn cảnh về tình hình hoạt động của đơn vị.
Các chức năng của phần mềm
- Hỗ trợ kết nối với nhiều dạng CSDL, DWH khác nhau: MySQL, SqlServer, Oracle, HiveSql, Hontornwork...
- Hỗ trợ đồng bộ cấu trúc với datasource, thêm các trường dữ liệu tự định nghĩa dựa trên các trường dữ liệu có sẵn trong datasource.
- Hỗ trợ cấu hình quan hệ giữa các bảng dữ liệu trên datasource.
- Hỗ trợ quản lý thêm, sửa, xóa các câu truy vấn dữ liệu mẫu (SqlTemplate) trên datasource.
- Hỗ trợ kéo thả tùy chỉnh vị trí, kích thước của các biểu đồ hiển thị trên dashboard.
- Hỗ trợ xem theo nhiều lớp, đa dạng các theme cho người dùng, hỗ trợ xem responsive trên các thiết bị khác nhau.
- Hỗ trợ nhiều dạng biểu đồ khác nhau, cho phép chọn datasource cho biểu đồ, kéo thả các trường dữ liệu từ datasource để hiển thị lên biểu đồ, kéo thả định nghĩa các Bộ lọc (Filters) và các tham số (Parameters).
- Hỗ trợ người dùng đổi dạng view, hỗ trợ export biểu đồ thành dạng ảnh.
- Tích hợp hệ thống cảnh báo thông minh hiển thị bằng màu sắc, cảnh báo nếu số liệu vượt quá ngưỡng, cảnh báo khi số liệu không được đưa lên hệ thống đúng hạn.
Giải pháp kỹ thuật sử dụng
- Ngôn ngữ lập trình: C#, JS, .Net Framework           
- Cơ sở dữ liệu: MySQL          
- Hệ điều hành sử dụng: Windows server x64, Ubuntu Server LTS
 Từ khóa: sản xuất